Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 27.8.2021 pod č.j. MUKK - 38279/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 1610/80 v k.ú. Klášterec nad Ohří bude při výstavbě " Novostavba objektu RD na pozemku p.č. 1610/80 – B17 k.ú. Klášterec nad Ohří " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rodinného domu bude osazen plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-5 ecoTEC PLUS o výkonu 3,2-16,0 kW, palivo zemní plyn, , účinnost 108 %, rozměry kotle š440 x h338 x v720, hmotnost 33 kg, hmotnostní průtok spalin 1,44-2,40 g/s, kotel bude umístěn v technické místnosti. Odkouřeni bude provedeno koaxiálním potrubím nad střechu objektu.


Vytvořeno 27.8.2021 14:36:02 | přečteno 193x | zdenek.krupicka
load