Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 7.9.2021 pod č.j. MUKK - 38779/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č.532/41 v k.ú. Okounov bude při výstavbě " Rodinný dům MIAMI " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rodinného domu bude osazeno invertorové tepelné čerpadlo Acond. Doplňkovým  zdrojem tepla budou krbová kamna ROMOTOP  Dynamic 2G o jmenovitém výkonu 5 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 84 %, rozměry š590 x h390 x v1161, hmotnost 114 kg, teplota spalin 206 oC, hmotnostní průtok spalin 4,3 g/s, emise CO (při 13% O2) 0,0946 %, krbová kamna budou umístěn v 1. NP. obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 9.9.2021 11:34:31 | přečteno 351x | zdenek.krupicka
load