Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 7.9.2021 pod č.j. MUKK - 39658/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 645 a 667/7 v k.ú. Černýš bude při výstavbě " Stavba zemědělského objektu na parcelách č. 645 a 667/7 v k.ú. Černýš " instalován nový zdroj tepla. Vytápění zemědělského objektu budou zajištovat dvě krbové vložky na pelety s teplovzdušným výměníkem EDILKAMIN INPELLET 49 o výkonu 1,9-6,5 kW, palivo pelety, účinnost spalování 91,1 %, rozměry š730 x h580 x v540, hmotnost 157 kg, teplota spalin 145 oC, hmotnostní průtok spalin 5,5 g/s, krbové vložky budou umístěny v 1. NP v místnosti č. 1.02 místnost pro odpočinek pro zaměstnance a místnosti č. 1.09 sklad zemědělství a rybnikářství. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.


Vytvořeno 9.9.2021 11:35:03 | přečteno 135x | zdenek.krupicka
load