Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že na základě žádosti žadatele ZAK GROUP s.r.o., Purkyňova 792, 252 64 Velké Přílepy, IČ 24200794 zastoupení SINGS projekční ateliér, s.r.o., Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov, IČ 22800069  udělil dne 23.4.2021 pod č.j. MUKK - 15817/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 396/33, 396/42, 396/43, 396/95, 396/96, 396/196, 396/198 v k.ú. Loučná pod Klínovcem bude při výstavbě " Bytový dům o pěti bytových jednotkách  " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění bytového domu budou v suterénu osazeny dva teplovodní plynové kotle Buderus GB 172-14, palivo zemní plyn, účinnost spalování 105,5 %, hmotnostní tok spalin max/min výkon 6,0 - 1,4 g/s, teplota spalin max/min výkon 65/58 C, normový emisní faktor CO <=10 mg/kWh, normový emisní faktor NOx <=35 mg/kWh, CO2 při max. výkonu vytápění 9,3 %, CO2 při min. výkonu vytápění 8,6 %. Odtah spalin bude proveden turbo odkouřením po stěně skrz střechu. Doplňkovým zdrojem tepla bytů bude krbová vložka Hass+Sohn Adonis II o jmenovitém výkonu 8 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 80,3 %, rozměry š781 x h455 x v1282, hmotnost 148 kg. Odkouřeni bude provedeno do komína Schiedel Absolut-ABS 16L16 nad střechu objektu.


Vytvořeno 23.4.2021 13:10:45 | přečteno 248x | zdenek.krupicka
load