Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 20.9.2021 pod č.j. MUKK - 40797/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 537/1 v k.ú. Veliká Ves bude při výstavbě " Stavební úpravy rodinného domu a změna užívání objektu stodoly – Vitčice, demolice dvou zbořenišť stodol, p. p. č. 537/1, k. ú. Veliká Ves " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rodinného domu bude osazeno tepelné čerpadlo. Jako doplňkový zdroje tepla budou krbová kamna Romotop Espera 03 o výkonu 3,5-9,1 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 80,1 %, rozměry š540 x h518 x v1056, hmotnost 214 kg, krbová kamna budou umístěn v 1. NP v místnosti č. 1.02 obývací pokoj. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 21.9.2021 15:00:12 | přečteno 217x | zdenek.krupicka
load