Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 20.9.2021 pod č.j. MUKK - 41163/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 2327 v k.ú. Kadaň bude při výstavbě " Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, Stavební úpravy skleníku na středisku Kadaň " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění skleníku bude osazen teplovodní kondenzační plynový kotel PROTHERM GEPARD CONDENS 25 MKO - A o výkonu 6,3 – 26,5 kW, palivo zemní plyn, účinnost až 108,5 %, rozměry š418 x h300 x v740, hmotnost 31,6 kg, teplota spalin 95 oC, hmotnostní průtok spalin 11,5 g/s, kotel bude umístěn v technické místnosti 105. Odkouřeni bude provedeno koaxiálním turbo odkouřením 80/125 nad střechu objektu.


Vytvořeno 22.9.2021 10:06:52 | přečteno 203x | zdenek.krupicka
load