Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 14.10.2021 pod č.j. MUKK - 42942/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 169/2, 170/2, 171 a 172 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří bude při výstavbě " Stavba zahradního objektu na parcelách p. č. 169/2, 170/2, 171 a 172 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění zahradního objektu bude osazeno tepelné čerpadlo Buderus Logatherm WPL 6 AR vzduch voda. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna Wanders WAN 2060 BE o jmenovitém výkonu 6 kW, palivo dřevo, odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 18.10.2021 9:29:45 | přečteno 235x | zdenek.krupicka
load