Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 25.10.2021 pod č.j. MUKK - 45702/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 87/8 a 89/12 v k.ú. Poláky bude při výstavbě " Objekt pro rodinnou rekreaci p.p.č. 87/8 a 89/12 v k.ú. Poláky  " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rekreačního objektu budou osazena krbová kamna HAAS+SOHN Uka typ 04 348 o jmenovitém výkonu 6 kW, palivo dřevo, účinnost spalování76,7 %, rozměry š460 x h401 x v625, hmotnost 86 kg, teplota spalin 376 oC, hmotnostní průtok spalin 4,6 g/s, emise CO (při 13% O2) 10,3 %, krbová kamna budou umístěna v obývací místnosti v 1. NP. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.


Vytvořeno 25.10.2021 16:00:19 | přečteno 160x | zdenek.krupicka
load