Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 25.10.2021 pod č.j. MUKK - 45703/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku st.p.č. 32 v k.ú. Kryštofovy Hamry bude při výstavbě " Přestavba rekreačního domu p.č. 32, k.ú. Kryštofovy Hamry " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rekreačního domu bude osazeno teplené čerpadlo vzduch-voda. Jako doplňkový zdroj tepla bude krbová vložka Romotop Dynamic 2G 44.55.01 o jmenovitém výkonu 7 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 85 %, rozměry š524 x h478,5 x v1142, hmotnost 165 kg, teplota spalin 241 oC, emise CO (při 13% O2) 10,93 %, krbová kamna budou umístěna v 1. NP. Odkouřeni bude provedeno do komína 200 mm nad střechu objektu.

Vytvořeno 25.10.2021 16:01:30 | přečteno 143x | zdenek.krupicka
load