Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 27.10.2021 pod č.j. MUKK - 46078/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 9/3 v k.ú. Černýš bude při výstavbě " Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. st. 9/3 Černýš " instalován nový zdroj tepla. Vytápění rodinného domu bude zajišťovat tepelné čerpadlo. Doplňkovým zdrojem tepla bude krbová vložka Romotop Dynamic 2G 35.46.01 o jmenovitém výkonu 4 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 80,37 %, rozměry š590 x h390 x v1161, hmotnost 114 kg, teplota spalin 247 oC, hmotnostní průtok spalin 6,2 g/s, krbová vložka bude umístěn v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do třísložkového nerezového komína nad střechu objektu.


Vytvořeno 8.11.2021 16:34:34 | přečteno 232x | zdenek.krupicka
load