Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 27.10.2021 pod č.j. MUKK - 46485/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 1610/150 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří bude při výstavbě " Výstavba objektu RD " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rodinného domu bude osazen plynový kondenzační kotel Vailant VU 146/5-5 ecoTEC plus o jmenovitém výkonu 32, -14,5 kW, palivo zemní plyn, , rozměry š440 x h338 x v720, hmotnost 33 kg, teplota spalin 40 oC, hmotnostní průtok spalin 7,4 g/s, kotel bude umístěn v 1. NP v technické místnosti. Odkouřeni bude provedeno nad střechu objektu.


Vytvořeno 8.11.2021 16:35:10 | přečteno 136x | zdenek.krupicka
load