Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 27.10.2021 pod č.j. MUKK - 47827/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 79/237 v k.ú. Vadkovice bude při výstavbě " Novostavba rekreační chaty, p.p.č. 79/237, k.ú. Vadkovice " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rekreačního objektu budou osazena krbová kamna Romotop Gerona o jmenovitém výkonu 9,5 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 82,36 %, rozměry š690 x h362 x v994, hmotnost 133 kg, teplota spalin 296 oC, hmotnostní průtok spalin 6,1 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obytné místnosti. Odkouřeni bude provedeno do komína Ciko 3V universal 140 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 8.11.2021 16:36:26 | přečteno 135x | zdenek.krupicka
load