Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 23.4.2021 pod č.j. MUKK - 16576/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 79/74 v k.ú. Vadkovice bude při výstavbě " Stavba pro individuální rekreaci par.č. 79/74, k.ú. Vadkovice " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rekreačního objektu budou osazena krbová kamna ROMOTOP TALA 06 o jmenovitém výkonu 5,9 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 80,18 %, rozměry š500 x h390 x v1064, hmotnost 110 kg, teplota spalin 209 oC, hmotnostní průtok spalin 6,9 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do samostatného komína UNI Smart 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 26.4.2021 15:59:56 | přečteno 240x | zdenek.krupicka
load