Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 10.11.2021 pod č.j. MUKK - 47575/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 267/39 v k.ú. Tušimice bude při výstavbě " Novostavba rekreačního objektu – p.p.č. 267/39, k.ú. Tušimice " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rekreačního objektu budou osazena krbová kamna ABX spol. s r.o. Tampa III o jmenovitém výkonu 7 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 81/7 %, rozměry š617 x h434 x v750, hmotnost 70 kg, teplota spalin 254 oC, hmotnostní průtok spalin 5,8 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NO v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 10.11.2021 17:00:08 | přečteno 305x | zdenek.krupicka
load