Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 15.11.2021 pod č.j. MUKK - 51251/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č.1610/149 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří bude při výstavbě " Výstavba objektu RD " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rodinného domu bude osazen kondenzační kotel Buderus GB 172-14 kW o jmenovitém výkonu 4,3 – 14 kW, palivo zemní plyn, účinnost spalování 105,5 %, hmotnostní tok spalin max/min výkon 6,0 - 1,4 g/s, teplota spalin max/min výkon 65/58 oC, normový emisní faktor CO <=10 mg/kWh, normový emisní faktor NOx <=35 mg/kWh, CO2 při max. výkonu vytápění 9,3 %, CO2 při min. výkonu vytápění 8,6 %, kotel bude umístěn technické místnosti. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu. Doplňkovým zdrojem tepla rodinného domu budou krbová kamna Eurotradinggroup typ 2051-2018 o jmenovitém výkonu 5,5 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 81,1 %, rozměry š510 x h324 x v615, hmotnost 91 kg, emise CO (při 13% O2) 0,0393 %, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.


Vytvořeno 15.11.2021 16:48:25 | přečteno 143x | zdenek.krupicka
load