Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 22.11.2021 pod č.j. MUKK - 52563/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 1610/155 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří bude při výstavbě " RODINNÝ DŮM OPTIMAL " instalován nový zdroj tepla. Vytápění rodinného domu bude zajištěno tepelným čerpadlem, doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna Romotop ALEDO o jmenovitém výkonu 6 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 74,6 %, rozměry š696 x h322 x v840, hmotnost 162 kg, teplota spalin 214 oC, hmotnostní průtok spalin 7,4 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína Schidel Absolut ABS 180 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 22.11.2021 17:07:07 | přečteno 249x | zdenek.krupicka
load