Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 25.11.2021 pod č.j. MUKK - 52525/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 148/3 a st.p.č. 110 v k.ú. Horní Halže bude při výstavbě " Novostavba nové rekreační chaty, p.p.č.st. 110; p.p.č. 148/3, k.ú. Horní Halže  " instalován nový zdroj tepla. Vytápění rekreačního objektu bude zajištěno elektrokotlem. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna Romotop Gerona o jmenovitém výkonu 9,5 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 82,36 %, rozměry š690 x h362 x v994, hmotnost 133 kg, teplota spalin 296 oC, hmotnostní průtok spalin 6,1 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji.  Odkouřeni bude provedeno do komína Schiedel nad střechu objektu.


Vytvořeno 2.12.2021 10:35:38 | přečteno 290x | zdenek.krupicka
load