Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 26.11.2021 pod č.j. MUKK - 52545/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 1610/139 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří bude při výstavbě " Stavba rodinného domu SMARAGD 102/315Z na parcele p.č. 1610/139 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří " instalován nový zdroj tepla. Vytápění rodinného domu bude zajišťovat plynový kotel BAXI LUNA PLATIUM +1.18 o jmenovitém výkonu 16,9 kW, palivo zemní plyn, rozměry š450 x h345 x v763, hmotnost 34,5 kg, kotel bude umístěn v 1. NP v technické místnosti. Odkouřeni bude provedeno souosým potrubím nad střechu objektu. Doplňkovým zdrojem tepla bude krbová vložka ABX Derby o jmenovitém výkonu 7 kW, palivo dřevo, účinnost 80 %, rozměry š580 x h500 x v1360, hmotnost 94 kg, teplota spalin 258 oC, krbová vložka bude umístěn v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.


Vytvořeno 2.12.2021 10:36:30 | přečteno 193x | zdenek.krupicka
load