Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 26.11.2021 pod č.j. MUKK - 53170/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 532/26 v k.ú. Okounov bude při výstavbě " Novostavba RD parc. č. 532/26 k.ú. Okounov " instalován nový zdroj tepla. Vytápění rodinného domu bude zajišťovat tepelné čerpadlo. Doplňkovým zdrojem tepla bude krbová vložka Romotop Heat 2g 70.44.13 o jmenovitém výkonu 5,6 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 85 %, rozměry š699 x h370 x v923, hmotnost 133 kg, teplota spalin 213 oC, hmotnostní průtok spalin 6,4 g/s, krbová vložka bude umístěna v 1. NP v obývací kuchyni. Odkouřeni bude provedeno do komína Schiedel nad střechu objektu.


Vytvořeno 2.12.2021 10:36:58 | přečteno 299x | zdenek.krupicka
load