Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 7.12.2021 pod č.j. MUKK - 55539/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 1538/2, 1538/25 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří bude při výstavbě " Rekonstrukce a přístavba zahradního domku na p.p.č. 1538/2 a 1538/25 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rekreačního objektu budou osazena krbová kamna ABX Stockholm 8-3036 o jmenovitém výkonu 8 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 72 %, rozměry š646 x h453 x v1230, hmotnost 180 kg, teplota spalin 252 oC, hmotnostní průtok spalin 8,2 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v hobby místnosti. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.


Vytvořeno 17.12.2021 13:16:50 | přečteno 288x | zdenek.krupicka
load