Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 16.12.2021 pod č.j. MUKK - 55602/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 688 v k.ú. Vejprty bude při výstavbě " Bytový dům – ul. Údolní č.p. 23/11, Vejprty – Rekonstrukce vytápění vč. instalace plynové kotelny " instalován nový zdroj tepla. Stávající decentralizovaný systém vytápění tuhými palivy bude demontován. Pro vytápění bytového domu bude osazen 2x plynový kondenzační kotel Buderus GB 192-50i W o jmenovitém výkonu 47,9 kW, palivo zemní plyn, účinnost spalování 94 %, hmotnost 45,6 kg, kotel bude umístěn v kotelně v 1. PP. Odvod spalin bude proveden pomocí vnitřního odkouření systém (ø110 mm) přes stávající komínové těleso v objektu až nad střechu objektu.


Vytvořeno 17.12.2021 13:17:28 | přečteno 269x | zdenek.krupicka
load