Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 17.12.2021 pod č.j. MUKK - 56324/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 1610/161 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří bude při výstavbě " Rodinný dům vč. přípojek, garáže a zpevněných ploch na p.p.č. 1610/161 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rodinného domu bude osazen kondenzační kotel Buderus Logamax GB122i-15 o jmenovitém výkonu 15 kW, palivo zemní plyn, účinnost 93 %, kotel bude umístěn v 1. NP v technické místnosti. Odkouřeni bude provedeno svislým koaxiálním komínem 80/125 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 20.12.2021 10:07:00 | přečteno 249x | zdenek.krupicka
load