Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 3.12.2021 pod č.j. MUKK - 55048/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 1094 v k.ú. Klášterec nad Ohří bude při výstavbě " Novostavba myčky osobních automobilů, ul. Pod Pivovarem, Klášterec nad Ohří " instalován nový zdroj tepla. V objektu SO 02 – mycí boxy bude osazen kondenzační kotel De Dietrich typ Innovens PRO MCA 45 o jmenovitém výkonu 43 kW, palivo zemní plyn, účinnost spalování 89,3 %,  hmotnost 53 kg, teplota spalin 30-67 oC, hmotnostní průtok spalin 14-69 kg/h. Odkouřeni bude provedeno spalinovodem 1,0 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 20.12.2021 10:08:14 | přečteno 261x | zdenek.krupicka
load