Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 20.12.2021 pod č.j. MUKK -57024 /2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 1610/157 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří bude při výstavbě " Rodinný dům vč. přípojek a zpevněných ploch na pozemku p.č. 1610/157 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří  " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rodinného domu bude osazen kondenzační kotel BUDERUS Logamax plus GB122i-15k o jmenovitém výkonu 15 kW, palivo zemní plyn, účinnost 93 %, rozměry š400 x h300 x v713, hmotnost 36 kg, kotel bude umístěn v 1. NP v technické místnosti. Odkouřeni bude provedeno spalinovým potrubím 80/125 mm nad střechu objektu. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna Romotop Heat o výkonu 3,5-9,1 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 86,69 %, rozměry š700 x h375 x v983, hmotnost 130 kg, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 21.12.2021 14:36:32 | přečteno 280x | zdenek.krupicka
load