Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 15.12.2021 pod č.j. MUKK -54827/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 396/44 v k.ú. Loučná pod Klínovcem bude při výstavbě " Bytový dům o osmi bytových jednotkách " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění bytového domu budou osazeny dva kondenzační kotle Buderus GB 172-24 kW o jmenovitém výkonu 29,7 kW, palivo zemní plyn, normovaný stupeň využití 109 %, rozměry š600 x h482 x v943, hmotnost 78 kg, kotle budou umístěni 1. PP. Odkouřeni bude provedeno typovým soustředěným turboodkouřením 80/125 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 21.12.2021 14:37:46 | přečteno 298x | zdenek.krupicka
load