Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 23.12.2021 pod č.j. MUKK - 58153/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č.79/242 v k.ú. Vadkovice bude při výstavbě " Novostavba rekreační chaty na p.p.č. 79/242 v k.ú. Vadkovice " instalován nový zdroj tepla. Hlavním zdrojem vytápění rekreační chaty bude teplené čerpadlo. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna ROMOTOP HEAT 2G 42.50.01 o jmenovitém výkonu 5 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 84 %, rozměry š419 x h491 x v1003, hmotnost 105 kg, teplota spalin 235 oC, hmotnostní průtok spalin 3,7 g/s, kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína Schiedel 160 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 23.12.2021 11:25:22 | přečteno 282x | zdenek.krupicka
load