Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 2022 pod č.j. MUKK - /2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).


Vytvořeno 21.1.2022 13:48:31 | přečteno 222x | zdenek.krupicka
load