Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 26.5.2021 pod č.j. MUKK - 22738/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 624/1 v k.ú. Vejprty bude při výstavbě " Rodinný dům AROSA, Vejprty " instalován nový zdroj tepla. Doplňkovým zdrojem vytápění rodinného domu budou krbová kamna ROMOTOP Laredo o jmenovitém výkonu 4 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 80,53 %, rozměry š528 x h398 x v996, hmotnost 123 kg, teplota spalin 247 oC, hmotnostní průtok spalin 6,4 g/s, krbová kamna budou umístěn v obývacím pokoji v 1. NP. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.


Vytvořeno 27.5.2021 7:36:15 | přečteno 201x | zdenek.krupicka
load