Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 21.1.2022 pod č.j. MUKK - 1439/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 102/2 a st.p.č. 5/2 v k.ú. Černýš bude při výstavbě " Přestavba zemědělské stavby na rodinný dům p.p.č. 102/2 a st.p.č. 5/2 k.ú. Černýš " instalován nový zdroj tepla. V obývacím pokoji budou osazena krbová kamna HAAS + SOHN AZUL o jmenovitém výkonu 6 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 81,5 %, rozměry š480 x h475 x v964, hmotnost 129 kg, teplota spalin 300 oC, hmotnostní průtok spalin  5,4 g/s. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 21.1.2022 13:49:05 | přečteno 231x | zdenek.krupicka
load