Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 28.1.2022 pod č.j. MUKK - 4866/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 532/17 v k.ú. Okounov bude při výstavbě " Novostavba RD na p.p.č. 532/17 v k.ú. Okounov " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rodinného domu bude osazeno tepelné čerpadlo vzduch – voda Buderus Logatherm WPL 6 AR. Doplňkový zdrojem tepla bude krbová vložka BEF PASSIVE 6 o jmenovitém výkonu 3,8 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 86 %, rozměry š640 x h380 x v1191, hmotnost 116 kg, teplota spalin 193 oC, hmotnostní průtok spalin 3 g/s, emise CO (při 13% O2) 0,0814 %, krbová vložka bude umístěna v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 31.1.2022 9:49:11 | přečteno 246x | zdenek.krupicka
load