Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 10.2.2022 pod č.j. MUKK - 2312/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 2867/12, 2867/13 v k.ú. Kadaň bude při výstavbě " Stavba rekreačního objektu včetně přípojky NN na parcelách č. 2867/12, 2867/13 v k.ú. Kadaň  " instalován nový zdroj tepla. Pro přitápění rekreačního objektu budou osazena krbová kamna HAAS+SOHN ARTIC o jmenovitém výkonu 12,1 kW, palivo dřevo-uhelné brikety, účinnost spalování 80 %, rozměry š670 x h346 x v806, hmotnost 92 kg, krbová kana budou umístěna v 1. NP v hlavním obytném prostoru. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 11.2.2022 9:42:55 | přečteno 55x | zdenek.krupicka
load