Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 11.2.2022 pod č.j. MUKK - 3479/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 19/4 v k.ú. Kotvina bude při výstavbě " Novostavba rodinného domu p.p.č. 19/4 k.ú. Kotvina " instalován nový zdroj tepla. Vytápění rodinného domu bude zajišťovat tepelné čerpadlo vzduch – voda. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna ROMOTOP GERONA o jmenovitém výkonu 9,5 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 82,36 %, rozměry š690 x h362 x v994, hmotnost 133 kg, teplota spalin 296 oC, hmotnostní průtok spalin 6,1 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.

Vytvořeno 11.2.2022 14:23:25 | přečteno 442x | zdenek.krupicka
load