Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 11.2.2022 pod č.j. MUKK - 7261/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 2953/230 v k.ú. Kadaň bude při výstavbě " Výstavba bytového domu na par. 2953/230 v k.ú. Kadaň " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění bytového domu bude osazen plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 192-50i o jmenovitém výkonu 48 kW, palivo zemní plyn, účinnost spalování 88,7 %, rozměry š520 x h420 x v735, hmotnost 45,6 kg, emise NOx 26 mg/kWh, kotel bude umístěn v 1.NP v technické místnosti. Odkouřeni bude provedeno 125/80 1m nad střechu objektu.


Vytvořeno 11.2.2022 14:27:02 | přečteno 208x | zdenek.krupicka
load