Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 17.2.2022 pod č.j. MUKK - 7026/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 1172/36 a 1172/37 v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem bude při výstavbě " Apartmány Harmony Klínovec " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění bytového domu budou osazeny dva kondenzační plynové kotle Buderus Logamax Plus GB 192i-49 o jmenovitém výkonu 49 kW, palivo zemní plyn, účinnost 94 %, hmotnost 45 kg, kotle budou umístěny v 1. NP v kotelně. Odkouřeni bude provedeno do komína DN 160 nad střechu objektu.


Vytvořeno 17.2.2022 14:19:45 | přečteno 159x | zdenek.krupicka
load