Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 26.5.2021 pod č.j. MUKK - 23608/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 850/10 v k.ú. Černýš bude při dodatečném povolení stavby " Objekt pro rod. rekreaci, sklad zahradního nářadí a dílna a skleník ppč. 850/10 k.ú. Černýš " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění objektu pro rodinnou rekreaci bude osazen kotel OPOP H416EKO o jmenovitém výkonu 12 kW, palivo dřevo - HUTR, třída kotle 3 (podle normy EN 303-5-2), účinnost spalování 85,4 %, rozměry š486 x h903 x v957, hmotnost 211 kg, teplota spalin 253 oC, kotel bude umístěn v kotelně v 1. PP. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.


Vytvořeno 27.5.2021 7:37:00 | přečteno 217x | zdenek.krupicka
load