Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 22.2.2022 pod č.j. MUKK - 4354/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 878/1 v k.ú. Vernéřov bude při výstavbě " Klášterec nad Ohří, Vernéřov – novostavba skladové haly na pozemcích parc. č. 878/1 v k.ú. Vernéřov " instalován nový zdroj znečišťování ovzduší. V současné době není pro objekt skladové haly, který se nachází mimo zastavěné území, provedena přípojka elektro a to z důvodů neexistence veřejné distribuční sítě v okolí budoucího objektu. Než bude přípojka provedena, bude objekt skladové haly dočasně napájen z lokální elektrocentrály TECHNIC 6500 E AVR spalovací motor, synchronní generátor o výkonu 6,3 kW, palivo benzín. Centrála se bude užívat maximálně 3 x v týdnu na 1 hodinu, pro osvětlení pro uskladnění materiálu. Elektrocentrála bude umístěna samostatně v samostatné prostoru v hale, s certifikovaným systémem odkouření nad úroveň střechy haly.


Vytvořeno 22.2.2022 12:23:11 | přečteno 542x | zdenek.krupicka
load