Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 17.2.2022 pod č.j. MUKK - 8227/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 396/45 a 396/46 v k.ú. Loučná pod Klínovcem bude při výstavbě " Bytový dům A a B " instalován nový zdroj tepla. Jedná se o novostavbu dvou bytových domů, každý o devíti bytových jednotkách. V každém bytě v prostoru chodby popřípadě kuchyně bude osazen teplovodní plynový kondenzační kotel IMMERGAS VICTRIX ZEUS 25 KW s vestavěným zásobníkem TUV o jmenovitém výkonu 25 kW, palivo zemní plyn, třída NOx 6. Odkouřeni každého kotle bude provedeno typovým soustředěným turbo odkouřením 80/125 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 22.2.2022 12:25:30 | přečteno 171x | zdenek.krupicka
load