Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 17.3.2022 pod č.j. MUKK - 8650/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 51/9 v k.ú. Černý Potok bude při výstavbě " RD Černý Potok, p.č. 51/9 " instalován nový zdroj tepla. Vytápění rodinného domu bude zajištěno tepelným čerpadlem. Doplňkovým zdroje tepla budou krbová kamna HAAS+SOHN Salerno II o jmenovitém výkonu 4 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 83,6 %, rozměry š502 x h386 x v993, hmotnost 93 kg, teplota spalin 245 oC, hmotnostní průtok spalin 3,6 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1.NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.


Vytvořeno 18.3.2022 8:43:00 | přečteno 140x | zdenek.krupicka
load