Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 17.3.2022 pod č.j. MUKK - 9535/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 396/43 v k.ú. Loučná pod Klínovcem bude při výstavbě " Rodinný dům o třech bytových jednotkách " instalován nový zdroj tepla. Novostavba rodinného domu o třech bytových jednotkách. Každá bytová jednotka bude vytápěna plynovým kondenzačním kotlem Buderus Logamax plus GB 172-14 o výkonu 14 kW, palivo zemní plyn, účinnost spalování 105,5 %, hmotnostní tok spalin max/min výkon 6,0 - 1,4 g/s, teplota spalin max/min výkon 65/58 oC, normový emisní faktor CO <=10 mg/kWh, normový emisní faktor NOx <=35 mg/kWh, CO2 při max. výkonu vytápění 9,3 %, CO2 při min. výkonu vytápění 8,6 %. Odkouřeni bude provedeno soustředěným turbo odkouřením 80/125 mm vedeným po stěně nebo v drážce stěny nad střechu objektu.


Vytvořeno 18.3.2022 8:43:33 | přečteno 143x | zdenek.krupicka
load