Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 17.3.2022 pod č.j. MUKK - 11149/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 2953/242 a 2950/28 v k.ú. Kadaň bude při výstavbě " Výstavba rodinného domu v Kadani – Na Strážišti na parcele č. 2953/242 a 2950/28 v k.ú. Kadaň " instalován nový zdroj tepla. Vytápění rodinného domu bude zajišťovat plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 192-15i o jmenovitém výkonu 17 kW, palivo zemní plyn, energetická účinnost 94 %, hmotnost 45,6 kg, kotel bude umístěn v 1. NP v technické místnosti. Odkouřeni bude provedeno koaxiální sadou 80/125 nad střechu objektu.

Vytvořeno 18.3.2022 8:44:06 | přečteno 137x | zdenek.krupicka
load