Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 17.3.2022 pod č.j. MUKK - 12147/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 537/1 v k.ú. Veliká Ves bude při výstavbě " Stavební úpravy rodinného domu a změna užívání objektu stodoly – Vitčice, p.p.č. 537/1, k.ú. Veliká Ves " instalován nový zdroj znečišťování ovzduší. V objektu SO.02 bude umístěna provozovna zámečnické dílny. Provoz bude řešen jako malá dílna pro potřeby majitele objektu. V dílně bude provozován zdroj znečišťování ovzduší multifunkční invertorový generátor svařovacího proudu pro svařování metodou MMA, MIG/MAG a TIG PERUN 200 MIG MAN PFC rozsah svařovacího proudu do 200 A. Odsávání emisí bude prováděno mobilní filtrační jednotkou KEMPER SMART MASTER stupeň odlučivosti 99,5 %.


Vytvořeno 18.3.2022 8:45:27 | přečteno 151x | zdenek.krupicka
load