Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 1.4.2022 pod č.j. MUKK - 14226/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 2610/1, 2617/36 v k.ú. Kadaň bude při výstavbě " Novostavba rodinného domu, p.p.č. 2610/1, 2617/36 v k.ú. Kadaň " instalován nový zdroj tepla. Vytápění rodinného domu bude zajištěno tepelným čerpadlem. Jako doplňkový zdroj tepla budou osazena krbová kamna Romotop Gerona o jmenovitém výkonu 9,5 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 82,36 %, rozměry š690 x h362 x v994, hmotnost 133 kg, teplota spalin 296 oC, hmotnostní průtok spalin 6,1 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 1.4.2022 14:14:20 | přečteno 120x | zdenek.krupicka
load