Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 1.4.2022 pod č.j. MUKK - 14288/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 79/38 v k.ú. Vadkovice bude při výstavbě " Novostavba rekreačního objektu na pozemku parc. č. 79/38 v k.ú. Vadkovice " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rekreačního objektu budou osazena krbová kamna o jmenovitém výkonu 7 kW, palivo dřevo, kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.


Vytvořeno 1.4.2022 14:56:11 | přečteno 138x | zdenek.krupicka
load