Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 21.4.2022 pod č.j. MUKK - 16954/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 545/1, 566/1 v k.ú. Loučná pod Klínovcem bude při výstavbě " Klínovecké apartmány " instalován nový zdroj tepla.

Jako zdroj tepla pro vytápění, vzduchotechniku (sekce 1 a 2) a ohřev teplé vody bude v každé sekci objektu v 1.PP bytového domu v samostatné místnosti instalována plynová teplovodní kotelna osazená kaskádovou sestavou kotlů např. Thision L EVOPACK o příslušném výkonu.

Sekce 1

Kotelna osazená 3 závěsnými kondenzačními kotli ELCO, typ Thision L EVOPACK 120 o jmenovitém výkonu každého kotle 111,9 kW při teplotním spádu 80/60 oC, palivo zemní plyn,  účinnost 98,3 %, rozměry š630 x h605 x v950, teplota spalin 63 oC, tj. o jmenovitém výkonu zdroje 335,7 kW. Dle ČSN 07 0703 čl. 5.1b) se jedná o kotelnu III. kategorie.

Sekce 2

Kotelna osazená 2 závěsnými kondenzačními kotli ELCO, typ Thision L EVOPACK 80 o jmenovitém výkonu každého kotle 75,3 kW při teplotním spádu 80/60 oC, palivo , třída kotle 3 (podle normy EN 303-5-2), účinnost spalování  %, rozměry š630 x h605 x v810, teplota spalin 61oC, tj. o jmenovitém výkonu zdroje 150,6 kW. Dle ČSN 07 0703 čl. 5.1b) se jedná o kotelnu III. kategorie.

Sekce 3

Kotelna osazená 2 závěsnými kondenzačními kotli ELCO, typ Thision L EVOPACK 140 o jmenovitém výkonu každého kotle 130,4 kW při teplotním spádu 80/60 oC, palivo , třída kotle 3 (podle normy EN 303-5-2), účinnost spalování  %, rozměry š630 x h605 x v950, teplota spalin 66 oC, tj. o jmenovitém výkonu zdroje 260,8 kW. Dle ČSN 07 0703 čl. 5.1b) se jedná o kotelnu III. kategorie.

Na straně spalin budou kotle napojeny neizolovaným vodorovným systémovým plastovým kouřovodem na izolovaný nerezový komín, který bude veden instalační šachtou spolu s dalšími rozvody nad střechu objektu.


Vytvořeno 22.4.2022 10:55:30 | přečteno 201x | zdenek.krupicka
load