Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 10.5.2022 pod č.j. MUKK - 19742/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 387 v k.ú. Veliká Ves bude při výstavbě " Vytápění rodinného domu čp. 6 Nové Třebčice " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rodinného domu bude osazen kotel EKO-Max 6 Plus „U“ o jmenovitém výkonu 17 kW, palivo černé - hnědé uhlí, třída kotle 5 (podle normy EN 303-5-2), účinnost spalování 89 %, rozměry š1105 x h640 x v1400, hmotnost 180 kg, kotel bude umístěn v kotelně. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.


Vytvořeno 10.5.2022 13:59:42 | přečteno 197x | zdenek.krupicka
load