Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 12.5.2022 pod č.j. MUKK - 19717/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 212/3, 212/2, 919/1 v k.ú. Černýš bude při výstavbě " Rodinný dům a garáž vč. přípojek a zpevněných ploch na pozemku p.č. 212/3, Perštejn " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rodinného domu bude  zajištěno tepleným čerpadlem Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna Romotop Heat o jmenovitém výkonu 3,5-9,1 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 86,69 %, rozměry š700 x h375 x v983, hmotnost 130 kg, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 12.5.2022 14:04:43 | přečteno 141x | zdenek.krupicka
load