Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 12.5.2022 pod č.j. MUKK - 20177/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 291/58 v k.ú. Račetice bude při výstavbě " Novostavba rodinného dvojdomu na pozemku p.č. 291/58 v k.ú. Račetice " instalován nový zdroj tepla. Vytápění každého domu bude zajišťovat tepelné čerpadlo. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna o jmenovitém výkonu 6 kW, palivo dřevo, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obytném prostoru. Odkouřeni bude provedeno do nerezového komína vně objektu na fasádě nad střechu objektu.


Vytvořeno 12.5.2022 14:44:09 | přečteno 193x | zdenek.krupicka
load