Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 19.5.2022 pod č.j. MUKK - 21483/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 51/3 v k.ú. Černý Potok bude při výstavbě " Novostavba rodinného domu – Jarolímovi, p.p.č. 51/3 k.ú. Černý Potok " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rodinného domu bude osazeno teplené čerpadlo vzduch voda. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna Romotop Gerona  o jmenovitém výkonu 8 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 80 %, rozměry š690 x h408 x v994, hmotnost 133 kg, teplota spalin 263 oC, kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji č. 1.02. Odkouřeni bude provedeno do komína Schiedel Absolut ABS 16 nad střechu objektu.


Vytvořeno 19.5.2022 13:13:26 | přečteno 37x | zdenek.krupicka
load