Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 19.5.2022 pod č.j. MUKK - 22668/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 471/2, 473/1 a st.p.č. 633 v k.ú. Kovářská bude při výstavbě " Plynofikace objektu Propanem " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rodinného domu bude osazen kotel Protherm Panther 30 KKO o jmenovitém výkonu 30,6 kW, palivo propan, účinnost 109 %, rozměry š418 x h344 x v740, hmotnost 32,1 kg, kotel bude umístěn v suterénu v kotelně. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.


Vytvořeno 19.5.2022 14:58:47 | přečteno 252x | zdenek.krupicka
load