Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 1.6.2022 pod č.j. MUKK - 20918/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 906/35 v k.ú. Vernéřov bude při výstavbě " Stáje pro koně a vodovodní přípojka na p.p.č. 906/35 v k.ú. Vernéřov " umístěn nový zdroj znečišťování ovzduší.

Pro vytápění SO.03 Sedlovna a klubovna budou osazena krbová kamna UNI-1550 o výkonu 2,5 - 5,5 kW, palivo dřevo – ekobrikety - uhelné brikety, účinnost 78,9 %, rozměry š285 x h285 x910 v, hmotnost 54 kg. Odkouřeni bude provedeno do tří plášťového komína 120 mm nad střechu objektu.

Chov koní s roční produkcí amoniaku do 5 t/rok se systémem boxového venkovního ustájení na hluboké podestýlce s pravidelným nastýláním 5-8 kg slámy na kus a den. Podestýlka z boxů bude vyvážena v intervalu 1x za 6 týdnů až 6 měsíců podle intenzity ustájení, jelikož v letních měsících budou koně vypouštěny na pastvu. Podestýlka bude dočasně uskladněna na zemědělském pozemku p.č. 906/35 v k.ú. Vernéřov hned vedle stájí pro koně SO.01. Jedná se o rovinatý pozemek, kde bude podestýlka volně ložena na terén, v případě nutnosti budou učiněna opatření pro zamezení odtoku hnojůvky (záchytné brázdy, přihrnutí zeminy, přidání slámy apod.). Odtud bude podestýlka min. 1x ročně vyvážena a předána pro uskladnění nebo aplikaci oprávněné osobě.


Vytvořeno 1.6.2022 17:01:25 | přečteno 311x | zdenek.krupicka
load